Skip to main content

Herroepingsrecht goederen en diensten

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet
u ons

Samar Skjin / Tjerk Wijnia
Pastorijleane 49
8804 SB Tzum

via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte
stellen van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen.

Contactgegevens

Tjerk Wijnia
Pastorijleane 49
8804 SB Tzum

M: info@tjerkwijnia.nl

T: 06-34286523